Δυο κινητικότητες επιμόρφωσης

1 Νοε. 2017
Αξιολόγηση της κινητικότητας

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα της αυτοαξιολόγησης της συμμετοχής μας στο πρόγραμμα Erasmus+

6 Σεπ. 2016

Το δεύτερο μέρος της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών του σχολείου μας αποτέλεσε συνέχεια των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκομίσαμε κατα την πρώτο κύκλο δομημένων μαθημάτων τον οποίο και παρακολουθήσαμε στην Ισπανία. 

Το Ευρωπαϊκό πλάνο ανάπτυξης του σχολείου μας θέτει ως προτεραιότητα την αποτελεσματική χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Κατα την μετακίνησή μας στο Λονδίνο επιμορφωθήκαμε στη χρήση της πλατφόρμας Moodle, η οποία αποτελεί τεχνολογία αιχμής στη σύγχρονη τάξη.

Οι στόχοι του συγκεκριμένου κύκλου μαθημάτων ήταν οι εξής:

 • Κατανόηση της σπουδαιότητας της τεχνολογίας στην τάξη
 • κατανόηση των αναγκών των διδασκόντων και μαθητών
 • Πως 'στηνεται' μια πλατφόρμα Moodle
 • Πως δημιουργούμε μαθηματα και δραστηριότητες, αναθέτουμε ρόλους, εγγραφουμε μαθητές, δημιουργούμε υπο ομάδες και σχεδιάζουμε δραστηριότητες
 • Αξιολόγηση μαθητών
 • 3/7/2016

  Άφιξη στο Λονδίνο

  4/7/2016

  Εισαγωγή στο πρόγραμμα, γνωριμία εκπαιδευόμενων και δημιουργία λογαριασμών για χρησιμοποίηση της πλατφόρμας moodle

  5/7/2016

  Διαδραστική εργασία με δημιουργία ομάδων εργασίας και ανάρτηση εργασιών με υπόθεση εργασίας των συμμετεχόντων ως μαθητές. Διαδικασία αξιολόγησης των εργασιών μέσω της πλατφόρμας moodle.

  6/7/2016

  Γνωριμία με άλλες δραστηριότητες μέσω moodle: δημιουργία forum, quiz, wiki

  7/7/2016

  Κατανόηση και χρησιμοποίηση μεθόδων αξιολόγησης και αποθετηρίων

  8/7/2016

  Ανατροφοδότηση με γενικές παρατηρήσεις και καλές πρακτικές μέσω της πλατφόρμας moodle. Αξιολόγηση του προγράμματος

  11/7/2016

  Αποστολή φόρμας-ερωτηματολογίου για συμμετέχοντες σε ΚΑ1-κινητικότητα προσωπικού για σχολική εκπαίδευση

 

6 Σεπ. 2016

Η κινητικότητα αυτή βασίστηκε στο Ευρωπαϊκό πλάνο ανάπτυξης του σχολείου μας για τα έτη 2015-2017, που στοχεύει στην Διεθνοποίηση, τη Συνεργατική μάθηση και στη χρήση ΤΠΕ στην εκπαίδευση. 

Τα αποτελέσματά της ήταν τα ακόλουθα:

 • η καλύτερη κατανόηση της διδακτικής μεθοδολογίας της συνεργατικής (collaborative) και διερευνητικής (project-based) μάθησης 
 • η εισαγωγή της χρήσης ΤΠΕ στην εκπαιδευση καθώς και η διεθνοποίηση του σχολείου
 • η ανταλλαγή καλών πρακτικών και γνώσεων σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον
 • 9/4/2016

  Άφιξη στο Alcala de Henares

  10/4/2016

  Εισαγωγή στο πρόγραμμα, γνωριμία εκπαιδευόμενων 

  11/4/2016

  χρήση των Web 2.0 tools στην εκπαίδευση

  12/4/2016

  χρήση του Twitter στην εκπαίδευση

  13/4/2016

  eTwinning και Ευρωπαϊκά Προγράμματα Erasmus+ KA2

  14/4/2016

  Ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών

  15/4/2016

  Αποστολή φόρμας-ερωτηματολογίου για συμμετέχοντες σε ΚΑ1-κινητικότητα προσωπικού για σχολική εκπαίδευση

15 Μαϊ. 2016

"Θέλουμε ένα σχολείο εξωστρεφές και ανοικτό, με Ευρωπαϊκό προσανατολισμό"