Η ενθουσιώδης συμμετοχή των μαθητών του σχολείου μας τα τελευταία χρόνια σε πληθώρα ευρωπαϊκών προγραμμάτων και διαγωνισμών έκρινε απαραίτητη την επιμόρφωση μας πάνω σε θέματα τεχνολογίας, καλών εκπαιδευτικών πρακτικών, καθώς και τη δημιουργία διαύλων επικοινωνίας με σχολεία και φορείς του εξωτερικού

Στόχος του προγράμματος μας ήταν η επιμόρφωση σε εργαλεία Web2.0, σε διαδικτυακές πλατφόρμες εκμάθησης, καθώς και στην οργάνωση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων eTwinning και Erasmus+

 • Ευρωπαϊκά προγράμματα

  Τα Ευρωπαϊκά προγράμματα, είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για τους μαθητές να εργαστούν ομαδικά, να ασκήσουν τις ερευνητικές τους ικανότητες, να βελτιώσουν τις δεξιότητες χρήσης ξένων γλωσσών και Η/Υ και να έρθουν σε επαφή με μαθητές του εξωτερικού

 • Διαδικτυακές πλατφόρμες μάθησης

  Οι διαδικτυακές πλατφόρμες μάθηση επιλέχθηκαν ως αντικείμενο επιμόρφωσης για δύο λόγους: για τη χρήση τους ως εργαλείο μάθησης τόσο για τους καθηγητές του σχολείου μας, όσο και για τους μαθητές μας. Οι συνάδερφοι που συμμετείχαν στο πρόγραμμα επιμόρφωσης στο Λονδίνο εξοικειώθηκαν στη χρηση αυτών και ήδη συμμετέχουν σε προγράμματα επιμόρφωσης που τρέχουν κατά το σχολικό έτος 2017-18. Επόμενος στόχος είναι η εγκατάσταση του Moodle στους υπολογιστές του σχολείου μας για συμμετοχή των μαθητών σε online μαθήματα

 • Εργαλεία για την αποτελεσματικότερη χρήση τεχνολογιών στην τάξη

  -Ιστολόγια (blogs) όπου οι ιδιοκτήτες-χρήστες καταχωρούν το κυρίως περιεχόμενο αλλά όλοι οι άλλοι χρήστες επεμβαίνουν προσθέτοντας σχόλια, συζητώντας κ.λ.π.
  -Wikis, όπως η wikipedia, που προσφέρουν έναν χώρο ομαδικής συγγραφής
  -Υπηρεσίες φιλοξενίας περιεχομένου όπως το Youtube για βίντεο ή το flickr για εικόνες,
  -Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως τα γνωστά facebook και twitter

Μετά την διάκριση του προγράμματος Europe united In Art σε περιφερειακό επίπεδο, η επιβλέπουσα καθ. κ. Παπαϊωάννου Βασιλική συμμετείχε σε ενημερωτική επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, όπου και ενημέρωσε τους συναδέρφους που συμμετείχαν από όλη την Ελλάδα σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος Erasmus+ του σχολείου μας "Η διδασκαλία στην ψηφιακή εποχή: διαμορφώνοντας μικρούς Ευρωπαίους Ερευνητές"