Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα έκανε το 2011 ένα δυναμικό ξεκίνημα στην προσπάθεια ενημέρωσης και επιμόρφωσης των Ελλήνων εκπαιδευτικών σε θέματα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο στόχος της εκπαιδευτικής δράσης “Teachers 4 Europe” είναι να συμβάλλει στην καλύτερη ενημέρωση των εκπαιδευομένων επί των εξελίξεων των Ευρωπαϊκών θεμάτων και να τους υποστηρίξει στο να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, εφαρμόζοντας στην εκπαίδευση καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών προκλήσεων και αξιοποιούν τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών

 

 

Σχέδιο Εργασίας "Europe United in Art: EU 4ART" - κα Παπαϊωάννου Β.

Με τους μαθητές της Γ’ Τάξης του 2ου ΓΕΛ Ορεστιάδας και μέσα στα πλαίσια της διδασκαλίας του μαθήματος επιλογής της Γ’ Λυκείου ‘Ιστορία της Τέχνης’ ξεκινήσαμε ένα ταξίδι στην Ιστορία της Ευρωπαϊκής Τέχνης μέσα από τα αριστουργήματα κάποιων από τους πιο σημαντικούς Ευρωπαίους δημιουργών, από το Μεσαίωνα έως και τον 21ο αι. Οι νέοι που συμμετείχαν στο πρόγραμμα αυτό, περιηγούμενοι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Europeana ήρθαν σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Τέχνη και κατανόησαν και συζήτησαν πώς η Τέχνη είναι μέσο Εκφρασης, Επικοινωνίας και Ανταλλαγής γνώσεων και Εμπειριών μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών. Έπειτα εξέφρασαν τι σημαίνει ο όρος Τέχνη για τους ίδιους μέσα από τη δημιουργία ενός Padlet. Επόμενο βήμα ήταν να συναποφασίσουν για το ποιων Έυρωπαίων δημιουργών το έργο θα ήθελαν να γνωρίσουν μέσα από την έρευνά τους αυτή μέσα από μια διαδικτυακή ψηφοφορία με τη χρήση του εργαλείου Stickymoose. Τα αποτελέσματα τις ψηφοφορίας αυτής ανέδειξαν έξι απόδημους δημιουργούς, στοιχεία για τη ζωή και το έργο των οποίων Οι μαθητές μετατίδουν τις γνώσεις τους στους συμμαθητές τους - Οι μαθητές ανακαλύπτουν, μέσα από την ζωή των Ευρωπαίων καλλιτεχνών, πως η κινητικότητα των πολιτων μέσα στην Ευρώπη έχει μακρά ιστορία και ανακαλύπτουν πώς και οι ίδιοι μπορούν να κάνουν το πρώτο βήμα για μια μελλοντική τους κινητικότητα

Απόδημοι ευρωπαίοι ζωγράφοι

 • Padlet 'Τι είναι Τέχνη για μένα;'

  Οι μαθητές της Γ Τάξης συμμετείχαν στο πρόγραμμα Teachers4Europe συνεργαζόμενοι στο project "Europe4Art- Europe United in Art".

 • Έρευνα στη Webgallery

  Κάναμε ένα ταξίδι στον συναρπαστικό κόσμο της Τέχνης και περιπλανηθήκαμε στα βήματα της ζωής και του έργου διάσημων Ευρωπαίων ζωγράφων

 • Συμμετοχή στην ημερίδα του Europe Direct Κομοτηνής (Μάρτιος 2017)

  Οι μαθητές μας αποτέλεσαν μέλη μίας Παν-Ευρωπαϊκής Κοινότητας που θα προωθεί και θα ενθαρρύνει πρωτοβουλίες σχετικές με την Ευρώπη των πολιτών.
  Συμμετείχαν σε ένα ενεργό δίκτυο ανταλλαγής απόψεων και καλών πρακτικών στην εκπαίδευση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παίρνοντας μέρος στην Περιφερειακή συνάντηση Νέων 2017 (Κομοτηνή)

Σχέδιο εργασίας «Εργασιακές ευκαιρίες, προοπτικές και δικαιώματα του Ευρωπαίου πολίτη» - κα Χαραλαμπίδου Α.

ΤΙΤΛΟΣ :¨ «Εργασιακές ευκαιρίες, προοπτικές και δικαιώματα του Ευρωπαίου πολίτη»

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας Β ΄Λυκείου , σε ένα τμήμα 18 μαθητών του 2ου ΓΕΛ Ορεστιάδας.

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ: Νεοελληνική Γλώσσα, ΤΠΕ (αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων web 2 με στόχο την πρακτική εφαρμογή γνώσεων που αποκομίσαμε από το πρόγραμμα ERASMUS + που υλοποιούμε ως σχολείο)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ομαδοσυνεργατική , διερευνητική

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Από 1/3/2017 μέχρι 7/4/2017 ( σύνολο ωρών 6)

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με αφορμή θεματικό κύκλο του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας της Β Λυκείου, στον οποίο συνήθως, αναλύονται, συζητούνται και γράφονται κριτήρια που αφορούν το επάγγελμα, την εξειδίκευση, ελαστικές μορφές εργασίας και το τεράστιο ζήτημα της ανεργίας, αποφασίσαμε- από κοινού με τους μαθητές- να σχεδιάσουμε ένα σενάριο, που δε θα στηρίζεται στην παραδοσιακή δασκαλοκεντρική θεώρηση αλλά οι μαθητές θα προσεγγίσουν τα ζητούμενα αναζητώντας ψηφιακά εργαλεία υποστήριξης ως υποψήφιοι εργαζόμενοι στις χώρες της Ε.Ε. παράγοντας ψηφιακό υλικό, σενάριο που δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα των συγκεκριμένων μαθητών, καθώς είναι 17 ετών και σε ένα χρόνο θα κληθούν να λάβουν αποφάσεις για τη ζωή και τη σταδιοδρομία τους.

Το σκεπτικό ήταν ότι έτσι θα αντιληφθούν πώς διαμορφώνεται το εργασιακό πεδίο στο πλαίσιο μιας διευρυμένης αγοράς εργασίας , της οποίας θα είναι μέλη και οι ίδιοι σε λίγα χρόνια. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία, στο πλαίσιο ενός διδακτικού αντικειμένου του ΑΠΣ τους, να κάνουν μια σύνδεση με την Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική και εργασιακή πολιτική και την έννοια της Ευρωπαϊκής διάστασης στην Εκπαίδευση. Αυτό βοηθάει στην προετοιμασία τους για μια καλύτερη κοινωνική και επαγγελματική ένταξη μέσα από βιωματικές δράσεις, όπως ενημέρωση από την επίσημη ιστοσελίδα της ΕΕ, αξιοποίηση του EUROPASS, προσομοίωση συνέντευξης για εύρεση εργασίας κ. α. Σχετικά με την εκπαιδευτική δράση Teachers 4 Europe, θα γίνει προσπάθεια να συμβάλλουμε στην προώθηση και διάχυση των ευρωπαϊκών γνώσεων τόσο μέσα στην τάξη και το σχολείο με την παρουσίαση της δράσης σε εκδήλωση – παρουσίαση των προγραμμάτων που εκπονήθηκαν στο σχολείο κατά τη σχ. χρονιά 2016-17 όσο και με ανάρτηση του υλικού στην ιστοσελίδα του ERASMUS+ του σχολείου.

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΥΝΕΝTΕΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο you tube

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΥΝΕΝTΕΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 στο you tube

padlet -" Ευκαιρίες και δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών στην εργασία"