Παρουσίαση του προγράμματος στους μαθητες και τους καθηγητές του σχολείου μας

Ενημέρωση σε σχολικό επίπεδο

5 Οκτ. 2015

Ενημέρωση του συλλόγου Γονέων

Ενημέρωση Συλλόγου Γονέων για την έγκριση της αίτησης συμμετοχής και τις δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος

24 Μαι. 2017

eTwinning registered event

Δημιουργούμε μια εκδήλωση εγγεγραμμένη στην πλατφόρμα του eTwinning (eTwinning registered event) για την ενημέρωση των μαθητών, του συλλόγου των καθηγητών και της τοπικής κοινότητας σχετικά με όσα δημιουργήσαμε βασισμένοι στην εμπειρία μας στα προγράμματα eTwinning και Erasmus+